Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
Om FlajtMedarbetareNätverkLänkarKontakt


Om Flajt

Flajt Consulting AB är ett konsultföretag verksamt inom strategi- affärs- och verksamhetsutveckling.

Vår roll är vanligtvis den som "facilitator", dvs. enligt den engelska definitionen "one who makes progress easier". Vi ser alltid våra kunder som de främsta experterna på sin egen verksamhet. Därför arbetar vi alltid tillsammans med våra kunder i arbetsgrupper som är sammansatta för att ge en allsidig belysning av det aktuella problemet. Vi leder deltagarna genom en lärande process där de får en helhetssyn på och en fördjupad kunskap om problemet. Därmed kan kunderna själva välja sin framtid och styra sin utveckling. Vi har lång och omfattande erfarenhet av att leda grupprocesser.

I vissa fall är det nödvändigt att ta in extern information eller kompetens i arbetet. Det kan t.ex. handla om samla in och analysera information om långsiktiga trender i samhället, utvecklingen på en specifik marknad, kundernas attityder, teknikutvecklingen inom ett visst område osv. Vi har tillgång ett stort nätverk av kvalificerade konsulter inom olika områden, vilket gör att vi kan erbjuda tjänster inom i stort sett allt som tangerar strategi, management och affärer. Ett axplock av konsulterna i vår nätverk hittar du här.

Våra tjänster baseras i hög utsträckning på System Dynamics, en metod och ett arbetssätt för att synliggöra komplexa samband och värdera konsekvenserna av olika lösningar.

Tycker du att det låter intressant? Vår checklista på 5 + 1 frågor hjälper dig att avgöra om Flajt är konsulterna för dig.

Vår affärsidé

Att med hjälp av System Dynamics hjälpa beslutsfattare att se hela bilden, att förstå dynamiken och att testa idéer utan risk så att de kan ta de rätta besluten. Med rätt beslut menar vi beslut som leder till ett önskat resultat, på kort och lång sikt.

Vår vision

Vi ska vara den ledande leverantören i Norden av System Dynamics-baserade konsulttjänster.
Vi ska bidra till att System Dynamics och dynamiska affärssimuleringar betraktas som naturliga hjälpmedel för strategiarbete, affärsanalyser och verksamhetsutveckling.

Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.