Dynamic Business Consulting
Hem FöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
Om FlajtMedarbetareNätverkLänkarKontakt


Nätverk


Marknad, omvärld & framtid

I samarbete med Visionscentret Framtidsbygget, Splitvision Business Anthroplogy och Margareta Ivarsson kan vi erbjuda en unik kombination av tjänster inom omvärldsbevakning, framtidsanalyser, affärsantropologi och affärssimulering:


Visionscentret Framtidsbygget

Framtidsbygget är ett institut för omvärldsbevakning och framtidsstudier inriktat på att stödja stora och små företag, myndigheter och organisationer i deras långsiktiga utveckling.
Framtidsbyggets webbplats


Splitvision Business Anthropology

Splitvision arbetar med människors attityder och värderingar i form av djupare marknadsundersökningar, förändringsarbete och konsumtionsundersökningar.
Splitvisions webbplats


Margareta Ivarsson

Margaretas specialområden är lärande, personlig utveckling, projektledning, organisationsutveckling och framtidsberedskap.
Margareta Ivarssons webbplatsLärande organisation & kreativitet

Basen för Flajts verksamhet är Peter Senges teorier om Den Lärande Organisationen, så som de beskrivs i Den femte disciplinen. Vi har specialiserat oss på just den femte disciplinen - Systemtänkande (och System Dynamics). I uppdrag där de fyra andra disciplinerna är aktuella eller när våra kunder vill ha en "kreativitetskick" samarbetar vi med:


Realize AB

Realize är Idépiloterna som hjälper företag att hitta nya idéer. Det är nya idéer som företagen behöver för att lösa problem och för att utveckla verksamheten. Den med flest och bäst idéer blir framtidens vinnare!

Realize AB:s webbplats


Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.