Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
KronologiskÄmnesindeladAktuell text


I Flajtloggen publicerar vi nyheter från Flajt samt egna och andras texter i ämnen som intresserar oss.


Texter efter ämneFlajt


Kan Flajt hjälpa dig?

Vi har tagit fram en enkel checklista som hjälper dig att avgöra om Flajt kan vara ett alternativ för dig.

Publicerad 2002-10-09System Dynamics


System Dynamics - metodik och verktyg (pdf-fil)

En kort skrift processen att bygga en SD-modell och vad man kan lära sig av det.

Publicerad 2002-10-08


Dynamisk affärssimulering för beslutsstöd (pdf-fil)

En beskrivning av hur dynamisk affärsimulering använts som ett vardagsverktyg för affärsplaneringen i ett uppstartsföretag. Dokumentet presenterades vid System Dynamics Societys konferens 2000. Engelsk text.

Publicerad 2002-10-08


Processutveckling med System Dynamics (pdf-fil)

Hur man kan anlägga ett helhetsperspektiv på mjukvaruutveckling med hjälp av systemtänkande. Genom att synliggöra samband och återkopplingar mellan olika delprocesser påvisas förbättringsmöjligheter som inte upptäcks med konventionella metoder. Dokumentet presenterades vid System Dynamics Societys konferens 1997. Engelsk text.

Publicerad 2002-10-07


Maximering av systemeffekt (pdf-fil)

Hur man med hjälp av System Dynamics skapar förståelse för hur teknik, organisation och personal samverkar och avgör "systemeffekten" över tiden i ett komplext system. Dokumentet presenterades vid System Dynamics Societys konferens 1997. Engelsk text.

Publicerad 2002-10-07Telekom & IT


Uppdaterad 3G-analys

I vår föregående analys av den svenska 3G-marknaden förutspådde vi att minst en av 3G-operatörerna skulle bli tvungen att "stryka på foten". Vår förutsägelse besannades snabbare än vi kunnat ana. I december 2003 aviserade Orange att man skall lämna den svenska 3G-marknaden.

Vilka konsekvenser kommer Oranges uttåg att få för den svenska 3G-marknaden? Hur kommer det att påverka Oranges samarbetspartners - Vodafone och 3? Har de någon möjlighet att få lönsamhet i sina 3G-affärer? Det är frågor som vi försöker besvara i denna uppdaterade analys av den svenska 3G-marknaden.

Underlaget för vår analys har hämtats från ett antal analyser och rapporter om 3G och telekommarknaden, myndighetsbeslut om 3G, operatörernas års- och kvartalsredovisningar samt ett stort antal artiklar i bransch- och affärspress. Med utgångspunkt från detta har vi också gjort ett antal egna, förhoppningsvis välgrundade, antaganden. Analysen har utförts med hjälp av en dynamisk affärssimulering framställd i datorverktyget ithink. Vi har använt simuleringen för att studera tre olika scenarion - "I samma spår", "I egna händer" och "Med lite hjälp...". Utifrån dessa scenarion drar vi tre slutsatser:
· Oranges uttåg kan bli en katastrof.
· Det finns (minst) en väg undan katastrofen.
· PTS kan kasta ut en livlina.

Klicka här för att beställa den fullständiga rapporten utan kostnad.

Klicka här för att ladda ner en pdf-version av föregående analys (kräver Acrobat Reader 5 eller högre).

Vår datorsimulering kan användas för att testa ett oändligt antal scenarion. Den kan lätt vidareutvecklas och anpassas till en enskild operatörs behov. Här kan du ladda ner en beskrivning av modellen (OBS! Powerpoint, 548 kB).

Publicerad 2003-02-06Den svenska 3G-marknaden

Vi har gjort en analys av den svenska 3G-marknaden. Med hjälp av en datorsimulering har vi studerat hur stora intäkter per användare och månad (ARPU) som krävs för att göra investeringarna i 3G-näten lönsamma för de olika operatörerna. I vår rapport redovisar vi två olika scenarion. Rapporten avslutas med ett resonemang om vad PTS och operatörerna själva kan göra för att investeringarna i de svenska 3G-näten ska ge en acceptabel avkastning. Klicka här för att ladda ner en pdf-version av rapporten.

Vår datorsimulering kan användas för att testa ett oändligt antal scenarion. Den kan lätt vidareutvecklas och anpassas till en enskild operatörs behov. Här kan du ladda ner en beskrivning av modellen (OBS! Powerpoint-presentation, 548 kB).

Publicerad 2002-11-11Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.