Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
KronologiskÄmnesindeladAktuell text


Checklista

Vi har tagit fram en enkel checklista som hjälper dig att avgöra om Flajt kan vara ett alternativ för dig. Besvara först de fem frågorna här nedan.

Dina svarsalternativ är:
Ja, det vore intressant
Nej, jag vet redan svaret.


Frågorna

  1. Vill du veta vilka faktorer i din verksamhet som påverkar ditt utfall extra mycket? D.v.s. de som med en liten positiv förändring ger ett stort positivt resultat, en så kallad hävstångseffekt.


  2. Vill du förstå konsekvenserna av den strategi som ni snart ska fastställa? Inte bara de kortsiktiga effekterna utan hur hela verksamheten påverkas under ett antal år framåt.


  3. Vill du veta att du mäter och styr din verksamhet med rätt uppsättning mätdata? Alla vet vi ju att mätningar påverkar beteendet, så det gäller att mäta rätt saker.


  4. Vill du förstå effekten av vad dina konkurrenter just nu håller på med på din marknad? Skapar deras agerande hot eller möjligheter - hur ska du agera?


  5. Vill du helt enkelt förstå bättre hur man uppnår ett önskat resultat i en komplex omgivning och kunna sprida denna förståelse till dina kollegor?


Resultat

Om du svarat nej, d.v.s. redan har svaren, på alla frågorna så kan vi nog inte hjälpa dig. Däremot vore vi tacksamma om du hör av dig till oss. Vi kan lära oss mycket av dig och skulle gärna vilja komma på ett studiebesök.

Om du har svarat ja på en eller flera av frågorna ovan är chansen stor att Flajt kan hjälpa dig. Men för säkerhets skull bör du besvara en utslagsfråga innan du bestämmer dig för att Flajt är konsulterna för dig.Utslagsfråga

När jag behöver ta hjälp av konsulter så föredrar jag:

  1. en armé av vattenkammade juniorkonsulter med färdiga lösningar från ett stort, välkänt konsultföretag.
  2. några få, erfarna konsulter från ett litet konsultföretag som måste leverera högkvalitativa, kundanpassade lösningar i varje uppdrag.


Svar

Om du föredrar alternativ a så kan du säkert hitta någon lämplig konsult här.

Om du föredrar alternativ b ska du absolut kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.