Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
ÖversiktStrategiAffärerProcesserUtbildning


Processutveckling


Processutformning

Tjänsten är nära besläktad med affärsanalysen, men är begränsad till en enskild process. Den består av en kartläggning av processen och de faktorer som påverkar den. Resultatet är en kvalitativ beskrivning och förslag till (ny) utformning av processen samt en datorsimulering. Den avgörande skillnaden mot andra processutvecklingsmetoder är datorsimuleringen av processen som gör det möjligt att "provköra" processen innan den implementeras.

Processförankring

En tjänst inriktad på att förankra och implementera en ny eller förändrad process i organisationen. Vi använder en datorsimulering för att öka förståelsen för processens förutsättningar och krav. Med hjälp av ett strukturerat tillvägagångssätt görs mellanchefer och medarbetare delaktiga i utformning och implementering av processen.


Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.