Dynamic Business Consulting
HemFöretagetTjänsterSystem DynamicsFlajtlogg
ÖversiktStrategiAffärerProcesserUtbildning


Våra tjänster


I nästan alla våra tjänster använder vi oss av System Dynamics. I vår tappning är System Dynamics både ett verktyg och en process. Du kan läsa mer på våra System Dynamics-sidor.

Vi erbjuder tjänster för strategisk utveckling, affärsutveckling och processutveckling. I de olika områdena erbjuder vi tjänster i två steg - dels analys och planering, dels genomförande.

Man kan sammanfatta våra tjänster i några få nyckelord:

  • fokus och helhet
  • snabbhet och förståelse
  • samsyn och engagemang


Vad detta betyder i praktiken ska vi försöka förklara i beskrivningarna av våra tjänster. De enskilda tjänsterna beskrivs på egna sidor. För närvarande är beskrivningarna relativt kortfattade. Vi planerar dock att efterhand komplettera beskrivningarna med konkreta exempel, hämtade från våra uppdrag.

Gemensamt för våra tjänster är att de i stor utsträckning bygger på kundens egna kunskaper. Vi fungerar då som katalysatorer och handledare i en lärande process. Emellanåt är det dock nödvändigt att komplettera vår och kundens kompetens för att få en allsidig belysning av den aktuella frågan. I sådana fall kan vi genom vårt konsultnätverk täcka de flesta områden som kan komma ifråga. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi till exempel erbjuda framtidsstudier, omvärldsbevakning och marknadsundersökningar.


Vill du kontakta Flajt? Här är en genväg till våra kontaktuppgifter.